Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Strona korzysta z plików cookie.

Witamy na stronie MG shohlari

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH
 
SPIS TREŚCI:
 
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. ZASADY WYDAWANIA KART PODARUNKOWYCH NABYWCY
  3. SPOSÓB I TERMIN REALIZACJI KART PODARUNKOWYCH W SKLEPACH STACJONARNYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA
  4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 
I.             POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Użyte w niniejszym Regulaminie poniżej wymienione pojęcia oznaczają:
Karta podarunkowa -forma bonu towarowego, wydawana na okaziciela, upoważniająca Użytkownika do realizacji - zakupu dowolnego towaru w Sklepach stacjonarnych;
 
Nabywca –osoba, który dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy, a w zamian otrzymuje od Wydawcy Kartę podarunkową o wartości stanowiącej równowartość przekazanych środków;    
 
Sklep internetowy – to sklep internetowy MG Shohlari, prowadzony przez MGsolutions MGJJ spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. pod adresem internetowym
 www.mg-shohlari.pl;
 
Sklepy stacjonarne -  sklepy prowadzone przez MGsolutions MGJJ spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. tj. sklepy znajdujące się i działające pod adresem: ul. Myślenicka 106, 30-698 Kraków oraz Rynek 12/3, 32-005 Niepołomice;
 
Towar - rzecz ruchoma, którą może nabyć Klient w Sklepie stacjonarnym
 
Użytkownik – posiadacz Karty podarunkowej przedstawiający ją do realizacji w Sklepie stacjonarnym
 
Wydawca – MGsolutions MGJJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13/5, 31-066  Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000593967, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 6762444862 i REGON 121702760;
 
 
II.          ZASADY WYDAWANIA KART PODARUNKOWYCH NABYWCY
 
1. Nabywca może uzyskać Kartę podarunkową w Sklepach stacjonarnych lub za pośrednictwem internetu na stronie internetowej pod adresem: www.mg-shohlari.pl, a środki pieniężne przekazywane przez Nabywcę za powyższe przechodzą w całości na rzecz Wydawcy i stają się jego własnością w momencie wydania Karty podarunkowej.
2. Karty podarunkowe wydawane są bezpośrednio Nabywcy w dniu zakupu w Sklepie stacjonarnym albo wysyłane za pośrednictwem  poczty  lub pocztą kurierską na podany przez Nabywcę adres w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wydawcy.
3. Dostępne są Karty podarunkowe o wartości nominalnej: 50,00 zł ; 100,00 zł; 200,00 zł.
4. Karta podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego ani nie jest kartą płatniczą. 
5. Termin ważności karty podarunkowej wynosi trzy miesiące od daty jej wydania.
 


III.      SPOSÓB I TERMIN REALIZACJI KART PODARUNKOWYCH W SKLEPACH STACJONARNYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik uprawniony jest do realizacji Karty podarunkowej wyłącznie w Sklepach stacjonarnych.
2. W momencie zawarcia przez Użytkownika z Wydawcą umowy sprzedaży towaru w Sklepie stacjonarnym, przedstawia on do realizacji Kartę podarunkową.    
3. Cena zakupu za Towar lub Towary jest pokrywana z Karty podarunkowej w wysokości z niej wynikającej.
4. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
5. Karta podarunkowa nie podlega zastrzeżeniu ani zablokowaniu.
6. Użytkownik może użyć Karty podarunkowej wyłącznie jednokrotnie.
7. W przypadku, gdy cena za Towar lub Towary wybrane przez Użytkownika, które zamierza nabyć, jest wyższa niż przedstawiona do realizacji Karta podarunkowa, Użytkownik może dokonać zapłaty brakującej kwoty ceny w gotówce lub kartą płatniczą.
8. W przypadku, gdy cena za Towar lub Towary jest niższa niż przedstawiona do realizacji Karta podarunkowa, Użytkownik nie jest uprawniony do otrzymania kwoty różnicy.              
9.  Realizacja Karty podarunkowej przez Użytkownika do dokonania zakupu Towaru lub Towarów, będzie stanowiła ważną transakcję nawet w przypadku, gdy Użytkownik, który użył Karty podarunkowej wszedł w jej posiadanie w sposób nieuprawniony.
10. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty podarunkowej w przypadku, gdy jest ona uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na niej zapisanych.
11. Użytkownik nie może wykorzystać Karty podarunkowej po dacie jej ważności. IV.           POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po wydaniu ich Nabywcy.
2. W przypadku zniszczenia, kradzieży lub utraty w inny sposób Karty podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
3.  Reklamacje związane wyłącznie z Kartami podarunkowymi, nie zaś zakupionymi przy ich użyciu Towarami, mogą być wnoszone przez Użytkownika wyłącznie pisemnie w terminie 14 dni i przesyłane na adres Wystawcy lub pozostawione w Sklepie stacjonarnym. Wystawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Użytkownika w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i poinformować o tym Użytkownika w formie pisemnej na wskazany przez niego adres.
4.  Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie bez podania przyczyny, a obowiązująca wersja Regulaminu zostanie udostępniona w Sklepach stacjonarnych i na stronie internetowej www.mg-shohlari.pl
 

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez MGsolutions MGJJ sp. z o.o. sp. k. Administratorem danych osobowych jest MGSolutions MGJJ Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Myślenickiej 133. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji promocyjnych, marketingowych oraz handlowych. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Dane zostały podane przez Państwa dobrowolnie.